Lymphozyt-Choriomeningitis-Ak

Synonym LCM-Ak
Material Serum 0,5 ml
Ansprechpartner Frau Dr. med. M. Roch
Tel: 0371 333 34561
Laborbereich Fremdversand Infektionsdiagnostik
Indikation

V.a. LCMV-Infektion, Hamster-, Nagerkontakt, Meningitis, EncephalitisZurück zum Leistungsverzeichnis

Zentrum für Diagnostik GmbH am Klinikum Chemnitz